Michiel Havermans

Befattning

Chef för Cloetta International sedan 1 mars 2018

Född

1973

Nationalitet

Holländsk

Tidigare befattningar

Regional Försäljnings- och Marknadsdirektör Europa, Mellanöstern och USA på United Dutch Breweries (UDB). Exportdirektör och Landschef UK och VD Vietnam och Filippinerna på Perfetti van Melle.

Utbildning

Civilekonom, Erasmus University i Rotterdam.

Övriga uppdrag

Aktieinnehav per den 31 december 2020 och därefter för bolaget kända förändringar

B-shares:

23,280

 

Se senaste uppdateringarna

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022

Tyst period – Q1 2022

26 mars 2022 - 25 april 2022