Michiel Havermans

Befattning

Chef för Cloetta International sedan 1 mars 2018

Född

1973

Nationalitet

Holländsk

Tidigare befattningar

Regional Försäljnings- och Marknadsdirektör Europa, Mellanöstern och USA på United Dutch Breweries (UDB). Exportdirektör och Landschef UK och VD Vietnam och Filippinerna på Perfetti van Melle.

Utbildning

Civilekonom, Erasmus University i Rotterdam.

Övriga uppdrag

Aktieinnehav per 7 maj 2020

B-shares:

17 803

 

Se senaste uppdateringarna

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021