Mikael Aru

Position

Styrelseledamot

Ledamot i Revisionsutskottet

Invald

2017

Född

1953

Nationalitet

Svensk

Utbildning

Ekonomie kandidatexamen, Linköpings universitet

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i AB Axel Granlund. Styrelseledamot i AB Stenströms Skjortfabrik, Dr Per Håkanssons Stiftelse och Gorthon Stiftelsen.

Tidigare uppdrag

VD för Procordia Food i Sverige, samt ledande befattningar inom Kraft Foods och Nestlé.

Oberoende

I förhållande till större aktieägare: Ja

I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav per 31 december 2019

B-aktier

3 855

Se senaste uppdateringarna

 

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021