Niklas Truedsson

Befattning

Chief Pick & mix Officer sedan 30 april 2019

Född

1972

Nationalitet

Svensk

Utbildning

Civilekonom, Lunds universitet.

Tidigare befattningar

Olika roller vid Unilever inom marknadsföring, försäljning och ledning i olika positioner i Norden och Asien, till exempel General Manager Unilever Sweden och försäljnings- och kunddirektör. VD Risenta, en del av Paulig-koncernen

Aktieinnehav per 30 december 2019

B-aktier

6 932

Se senaste uppdateringarna

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020

Tyst period – Q1 2020

24 mars 2020 - 23 april 2020

Årsstämma 2020

2 april 2020