Niklas Truedsson

Befattning

Chief Pick & mix Officer sedan 30 april 2019

Född

1972

Nationalitet

Svensk

Utbildning

Civilekonom, Lunds universitet.

Tidigare befattningar

Olika roller vid Unilever inom marknadsföring, försäljning och ledning i olika positioner i Norden och Asien, till exempel General Manager Unilever Sweden och försäljnings- och kunddirektör. VD Risenta, en del av Paulig-koncernen

Aktieinnehav per 7 maj 2020

B-aktier

11 378

Se senaste uppdateringarna

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021