Affärsidé och affärsmodell

Visionen tillsammans med mål och strategier uttrycker Cloettas affärsidé.