Aktieägare

Den 31 juli 2019 hade Cloetta 25 677 aktieägare. AB Malfors Promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,1 procent av rösterna och 27,0 procent av aktiekapitalet i bolaget.