Aktieägare

Den 31 januari 2019 hade Cloetta 25 107 aktieägare. AB Malfors promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,4 procent av rösterna och 27,4 procent av aktiekapitalet i bolaget.