Skip to content

Årsstämma 2010

Årsstämma för räkenskapsåret 1 september 2009 – 31 augusti 2010 ägde rum onsdagen den 15 december 2010 kl 14.00 i Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Totalt antal närvarande röster var 85,9 procent.