Skip to content

Årsstämma 2013 – VD-presentation

Årsstämma för räkenskapsåret 1 september 2011 – 31 december 2012 ägde rum torsdagen den 11 april 2013 kl 14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm.

Årsstämma 2013

Årsstämma för räkenskapsåret 1 september 2011 – 31 december 2012 ägde rum torsdagen den 11 april 2013 kl 14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm. Totalt antal närvarande röster var 91,1 procent.

Kallelse till årsstämma i Cloetta AB (publ)

Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 april 2013 kl. 14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm.