Årsstämma 2014

Nästa årsstämma ägde rum tisdagen den 29 april 2014 kl 14.00 i Stockholm.