Skip to content

Årsstämma 2014 – VD-presentation

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 ägde rum tisdagen den 29 april 2014 kl 14.00 på Norra Latin i Stockholm. Totalt antal närvarande röster var 69,4 procent.

Årsstämma 2014

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 ägde rum tisdagen den 29 april 2014 kl 14.00 på Norra Latin i Stockholm. Totalt antal närvarande röster var 69,4 procent.

Kallelse till årsstämma i Cloetta AB (publ)

Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 på Norra Latin, Drottninggatan 71B i Stockholm.