Skip to content

Kallelse till årsstämma i Cloetta AB (publ)

Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i konferenslokal 7A Odenplan, Odengatan 65 i Stockholm.

Årsstämma 2015

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014 ägde rum torsdagen den 23 april 2015 i Stockholm. Totalt antal närvarande röster var 63,9 procent.