Årsstämma 2016

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 äger rum tisdagen den 12 april 2016 i Stockholm.