Skip to content

Bokslutskommuniké 2013 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 2,6 procent till 1 441 Mkr (1 404) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,0 procent.