Rapporter

Samtliga bolagsstyrningsrapporter avser utdrag ur årsredovisningar med undantag för 2012 som avser utdrag ur Prospektet. 2012 2011 2010 2009

Bolagsstyrning

Cloetta AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning och dess bolagsstyrning bygger på bolagsordningen, Stockholmsbörsens noteringsavtal, andra tillämpliga regler och normer, Code of Conduct samt andra instruktioner och policyer.