Ordlista

Tillverkning   Insourcing Ta hem och utföra produktion eller verksamhet i egen regi som tidigare skötts av extern part Outsourcing …