Handelsinformation och index

Cloettas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Därutöver har handel i Cloetta-aktien under de tre första kvartalen 2019 skett på Cboe Global Markets, Aquis, LSE Group, UBS, Liquidnet, ITG, Sigma-X, Nomura Group och AQXA, se fördelning nedan under Omsättning och kursutveckling. Cloettas A-aktier är inte noterade för handel på någon börs.