Skip to content

Cloetta säljer sin italienska verksamhet

Cloetta har tecknat avtal om att sälja Cloetta Italien till Katjes International. Försäljningen motsvarar ett företagsvärde (Enterprise Value) om cirka 450 Mkr. Försäljningen genererar en positiv kassaeffekt om cirka 415 Mkr.