Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 1: januari – mars 2022

Cloetta rapporterar ytterligare ett kvartal med stark tillväxt inom Förpackade märkesvaror och fortsatt förbättrad lönsamhet inom Lösviktssegmentet. Även om våra prishöjningar trädde i kraft under det första kvartalet började de kraftigt stigande insatskostnaderna under 2022 att påverka oss först mot slutet av kvartalet.

Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2012

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 159 Mkr (1 124). Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (129).
• Den underliggande nettoomsättningen minskade med 3,2 procent, på grund av svaga marknadsförh&arin…