Arvoden och ersättningar

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman i april 2019 och baseras på förslag från valberedningen.