Cloetta i siffror

Avsnittet Cloetta i siffror innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.