Obligationer

Cloetta publicerade ett prospekt i samband med utgivandet av säkerställda företagsobligationer år 2013.

Skuldstruktur

Cloettas låneportfölj består av banklån från en grupp på fyra banker (Danske Bank, DNB, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken) i svenska kronor och Euro samt ett företagscertifikatsprogram i svenska kronor.