Incitamentsprogram

Aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram Årsstämmorna 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019 godkände styrelsens förslag om införande av aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram. Programmet …