Intern kontroll

Cloettas process för intern kontroll är utformad för att hantera och minimera risken för felaktigheter i den finansiella rapporteringen.