Investment case

Antalet aktieägare var vid utgången av 2018 23 956, en ökning med 19 procent sedan förra årsskiftet.