IR policy

Cloettas arbete inom investor relations syftar till att skapa och upprätthålla en kunskap om Cloetta bland investerare, analytiker och journalister och därigenom medverka till en korrekt värdering av Cloetta-aktien.