Hållbarhetsmål

Cloetta har definierat tre centrala områden i hållbarhetsarbetet, vilka fungerar som vägledning för hållbarhetsåtagandena. Alla prioriterade frågor som kretsar kring Cloettas hållbarhetsarbete ryms inom dessa områden.

Kakao

Ungefär 70 procent av världens och merparten av Europas kakao kommer från Västafrika, främst Elfenbenskusten. De flesta kakaoodlingarna är mycket små, det finns exempelvis cirka 700 000 odlare i Elfenbenskusten.

Ansvarsfulla inköp

Genom att integrera miljömässiga och sociala krav i inköpsprocessen kontrolleras att leverantörer lever upp till Cloettas krav.

Makro- och Konsumenttrender

Exempel på 6 tydliga konsumenttrender

Inköp

Cloettas största kostnadspost i produktionen, cirka 60 procent, utgörs av råvaror och emballage.