Känslighetsanalys

Cloettas försäljning och resultat påverkas av ett flertal olika faktorer.