Internationella marknader

Övriga marknader utgörs huvudsakligen av försäljning till länder utanför Cloettas hemmamarknader.