Obligationer

Cloetta publicerade ett prospekt i samband med utgivandet av säkerställda företagsobligationer år 2013.

Skuldstruktur

Cloettas låneportfölj består av banklån från en grupp på fyra banker (Danske Bank, DNB, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken) i svenska kronor och Euro samt ett företagscertifikatsprogram i svenska kronor.

Lån och kreditramar

Cloettas huvudsakliga lånefinansiering består av ett låneavtal med Svenska Handelsbanken AB (publ) som omfattar en total kreditram om totalt 4,2 miljarder kronor per den 31 december 2011.