Drivkrafter i omvärlden

Tillväxten inom konfektyrmarknaden är stabil och drivs framförallt av en ökad per capitakonsumtion samt befolkningstillväxt.