Försäljning

Cloettas huvudmarknader är de länder där koncernen har en egen försäljnings- och distributionsorganisation, och utgörs av Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien. Därutöver säljs Cloettas produkter genom distributörer på ytterligare ett 50-tal marknader.

Norge

Norge är Nordens minsta marknad, med knappt en femtedel av regionens totala konfektyrkonsumtion och svarar för 6 procent av Cloettas försäljning.

Danmark

Danmark står för omkring en fjärdedel av den totala konfektyrkonsumtionen i Norden.

Sverige

Sverige är den enskilt största marknaden i Norden med omkring en tredjedel av den totala konfektyrkonsumtionen.

Marknadsöversikt

Konfektyrmarknaden delas traditionellt in i godis, choklad, pastiller och tuggummi.  Cloetta är verksamt inom samtliga dessa kategorier samt inom nötter.