Övriga marknader

Internationella marknader svarade för 7 procent av Cloettas totala försäljning under 2018.

Finland

Finland är den tredje största marknaden i Norden med omkring en femtedel av den totala konfektyrkonsumtionen. Den finska marknaden ökade under 2018.

Cloettas marknader

Konfektyrmarknaden delas traditionellt in i godis, choklad, pastiller och tuggummi.Cloetta är verksamt inom samtliga dessa kategorier samt inom nötter.