Organisation

Cloetta är organiserat funktionellt. Ansvar för inköp, tillverkning och distribution ligger inom supply chain organisationen. Försäljning och marknadsföring av koncernens produkter sker genom de fyra regionenheterna. Koncernen har cirka 2 500 anställda i 11 länder.