Övriga marknader

Övriga marknader utgörs huvudsakligen av försäljning till länder utanför Cloettas hemmamarknader.

Konsumentkontakt övriga länder

Vi är stolta över våra produkter och vill gärna ha glada och nöjda konsumenter. Vår försäljningen på de marknader där vi inte har något eget försäljningskontor sköts centralt.

Övriga marknader

Internationella marknader svarade för 7 procent av Cloettas totala försäljning under 2018.