cloetta-palm-oil-logo-b
cloetta-palm-oil-logo-b

Palmolja

Cloettas program för hållbar palmolja bygger på två tillvägagångssätt: att använda palmolja som gynnar både planet och människor samt att ersätta palmolja i våra produkter där det inte negativt påverkar kvaliteten.