Palmolja

Utifrån ett hållbarhetperspektiv finns ett antal problem kring odling och produktion av palmolja och palmkärnolja.