cloetta-palm-oil-logo-b
cloetta-palm-oil-logo-b

Palmolja

Cloettas program för hållbar palmolja bygger på två tillvägagångssätt: att använda palmolja som gynnar både planet och människor samt att ersätta palmolja i våra produkter där det inte negativt påverkar kvaliteten.

Hållbarhetsmål

Cloetta har definierat tre centrala områden i hållbarhetsarbetet, vilka fungerar som vägledning för hållbarhetsåtagandena. Alla prioriterade frågor som kretsar kring Cloettas hållbarhetsarbete ryms inom dessa områden.

Ansvarsfulla inköp

Genom att integrera miljömässiga och sociala krav i inköpsprocessen kontrolleras att leverantörer lever upp till Cloettas krav.