Skip to content

Delårsrapport Q1 2014 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 5,9 procent till 1 193 Mkr (1 127). Rörelseresultatet uppgick till 52 Mkr (58). Underliggande EBIT uppgick till 77 Mkr (91).