Skip to content

Delårsrapport Q1 2017 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 0,8 procent till 1 347 Mkr (1 358) inklusive en positiv påverkan från valutakurser på 1,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 93 Mkr (108). Periodens resultat uppgick till 59 Mkr (44). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 110 Mkr (126).

Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2017

Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 0,8 procent till 1 347 Mkr (1 358) inklusive en positiv påverkan från valutakurser på 1,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 93 Mkr (108). Periodens resultat uppgick till 59 Mkr (44). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 110 Mkr (126).