Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 1: januari – mars 2022

Cloetta rapporterar ytterligare ett kvartal med stark tillväxt inom Förpackade märkesvaror och fortsatt förbättrad lönsamhet inom Lösviktssegmentet. Även om våra prishöjningar trädde i kraft under det första kvartalet började de kraftigt stigande insatskostnaderna under 2022 att påverka oss först mot slutet av kvartalet.

Delårsrapport Q1 2018 – Presentation

Bra EBIT-utveckling och påskförsäljning. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 27,8 procent till 1 562 Mkr (1 222), varav förvärv stod för 24,5 procent och valutakursförändringar för 2,2 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 1,1 procent.

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2018

Bra EBIT-utveckling och påskförsäljning. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 27,8 procent till 1 562 Mkr (1 222), varav förvärv stod för 24,5 procent och valutakursförändringar för 2,2 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 1,1 procent.