Skip to content

Delårsrapport Q2 2013 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 131 Mkr (1 212). Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 4,1 procent.

Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2013

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 131 Mkr (1 212). Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 4,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 54 Mkr (–53).