Skip to content

Delårsrapport Q2 2014 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,5 procent till 1 238 Mkr (1 131). Rörelseresultatet uppgick till 85 Mkr (54). Underliggande EBIT uppgick till 110 Mkr (109).