Skip to content

Delårsrapport Q2 2015 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,4 procent till 1 280 Mkr (1 238), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,4 procent. Rörelseresultatet ökade till 130 Mkr (85). Kassaflödet från den löpande verksamheten var mycket starkt och uppgick till 163 Mkr (44).

Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2015

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,4 procent till 1 280 Mkr (1 238), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,4 procent. Rörelseresultatet ökade till 130 Mkr (85). Kassaflödet från den löpande verksamheten var mycket starkt och uppgick till 163 Mkr (44).