Skip to content

Delårsrapport Q2 2016 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 6,4 procent till 1 362 Mkr (1 280), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om –0,5 procent. Organisk tillväxt uppgick till 2,0 procent.

Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2016

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 6,4 procent till 1 362 Mkr (1 280), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om –0,5 procent. Organisk tillväxt uppgick till 2,0 procent. Rörelseresultatet ökade och uppgick till 142 Mkr (130).