Skip to content

Delårsrapport kvartal 2 april – juni 2019 – Presentation

Stark organisk tillväxt driven av påsken och en förbättrad EBIT. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 7,5 procent till 1 583 Mkr (1 472), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 159 Mkr (155). Periodens resultat uppgick till 97 Mkr (97). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 161 Mkr (145).…