Skip to content

Delårsrapport Q3 2013 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,0 procent varav 1,6 procent från valutakursförändringar. Rörelseresultatet uppgick till 131 Mkr (90).