Skip to content

Delårsrapport Q3 2014 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,1 procent till 1 303 Mkr (1 194) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 178 Mkr (131). Underliggande EBIT uppgick till 178 Mkr (160).

Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2014

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,1 procent till 1 303 Mkr (1 194) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 178 Mkr (131). Underliggande EBIT uppgick till 178 Mkr (160).