Skip to content

Delårsrapport Q3 2015 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 12,0 procent till 1 459 Mkr (1 303), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,2 procent. Rörelseresultatet ökade till 212 Mkr (178).

Delårsrapport kvartal 3, juli-september 2015

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 12,0 procent till 1 459 Mkr (1 303), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,2 procent. Rörelseresultatet ökade till 212 Mkr (178).