Skip to content

Delårsrapport Q3 2016 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 0,8 procent till 1 448 Mkr (1 459), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om -0,1 procent. Organisk tillväxt uppgick till -0,7 procent.

Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2016

Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 0,8 procent till 1 448 Mkr (1 459), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om -0,1 procent. Organisk tillväxt uppgick till -0,7 procent. Rörelseresultatet ökade till 216 Mkr (212). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, förbättrades till 224 Mkr (194).