Skip to content

Delårsrapport kvartal 3 april – juni 2019 – Presentation

Strong organic growth and stable operating profit Net sales amounted to SEK 1,629m (1,538). Organic growth amounted to 4.3 per cent Operating profit, adjusted amounted to SEK 200m (194) Operating profit amounted to SEK 195m (180) Profit for the period amounted to SEK 130m (132) Cash flow from operating activities amounted to SEK 255m (250)…

Delårsrapport Q3 2017 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 17,1 procent till 1 505 Mkr (1 285) inklusive en negativ påverkan från valutakurser om –0,4 procent. Organisk tillväxt uppgick till –2,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 169 Mkr (195). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 169 Mkr (203). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 135 Mkr (116).…