Skip to content

Bokslutskommuniké 2014 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,6 procent till 1 579 Mkr (1 441) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 262 Mkr (175).

Delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2014

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,6 procent till 1 579 Mkr (1 441) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 262 Mkr (175).