Skip to content

Delårsrapport Q4 2015 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 2,7 procent till 1 622 Mkr (1 579) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 0,2 procent.

Delårsrapport kvartal 4, oktober-december 2015

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 2,7 procent till 1 622 Mkr (1 579) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 0,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 239 Mkr (262).